Ny Image

Villkor

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDRP som inträder 25 maj 2018 har Ny Image i Sverige (org nr 570122-5020) (Frisk & Fräsch i Kungsbacka) uppdaterat vår information om behandling av dina personuppgifter till våra Ny Image i Sveriges konsulter.

Ny Image i Sverige (Frisk & Fräsch i Kungsbacka) värdesätter och värnar om din personliga integritet och ser till att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar.

Vi lagrar dina personuppgifter i inlåsta pärmar, men även i en databas som skyddas av fysiska, tekniska och processrelaterade säkerhetsåtgärder. All vår kunddata är krypterad för din säkerhet. Det är endast auktoriserad person som har tillgång till de lagrade personuppgifterna, och behandling av dina personuppgifter sker endast för de ändamål som anges nedan. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Om du som konsult som inte accepterar Ny Image i Sveriges nya medlemsvillkor omfattas du av den tidigare versionen av medlemsvillkor. För de Ny Image i Sveriges konsulter som accepterar de nya villkoren gäller istället den information om personuppgiftsbehandling som framgår nedan. Acceptans sker genom att klicka på länken ”Jag accepterar” nederst på sidan.

Ägare Solweig Tageson på Ny Image i Sverige är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter. Våra Kontaktuppgifter finner du längst ner i denna information.

Vi använder dina personuppgifter, dvs namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer för följande ändamål:

– För att skapa ett CID nr med access till Color Alliance hos Color Me Beautiful.
– För att uppdatera dina adressuppgifter.
– För att kunna ta emot och behandla dina beställningar
– För att göra kreditupplysning vid anmälan.
– För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden.

Personnumret används endast för ansökan om kreditvärdighet hos kronofogden vid anmälan om medlemskap.

Vi sparar och behandlar dina adressuppgifter endast när du vill

– lämna recensioner eller ställa frågor om produkter på vår webbsida och för att kunna besvara dina frågor.
– lägga en order. I samband därmed uppges dina adressuppgifter.
– kontakta vår kundtjänst via telefon, mejl och/eller webb.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra gemensamma intressen. Det betyder att behandling av dina personuppgifter för ändamålen ovan överväger det integritets-intrång du utsätts för med anledning därav. Denna bedömning har gjorts med beaktande av att vi anser att behandlingen är fördelaktig för dig.

Vi delar dina personuppgifter endast med Color Me Beautiful i USA.

Har vi råkat behandla dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Du har rätt att när som helst begära kopia på samtliga personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Begär du rättning eller radering av dig som konsult med tillhörande personuppgifter gör vi det omedelbart. Kontakta oss i detta fall

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta:

Ny Image i Sverige
Solweig Tageson
Posta-Johans väg 94
434 97 Kungsbacka
0300 – 32 22 21
info@nyimage.se